Huishoudelijk Reglement

    1. INSCHRIJVING

 1. Zij die lid van B.I.O.S. wensen te worden, dienen daartoe bij Niek de Boer een aanvraag in middels een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 2. De toelating wordt geweigerd indien het lidmaatschap van de betrokkene het belang van B.I.O.S. in de ruimste zin van het woord kan schaden.
 3. Als het nieuwe lid ook bondswedstrijden wil spelen, ontvangt de biljartvereniging B.I.O.S. een kopie van het inschrijfformulier.
 4. Een lid betaalt elk jaar de verschuldigde contributie aan Niek de Boer. Die kan in bijzondere gevallen contributievrijstelling of -vermindering verlenen.

    2. BONDSLIDMAATSCHAP

 1. Leden van B.I.O.S. die lid willen worden van de KNBB, worden door de secretaris of wedstrijdleider van de vereniging ingeschreven als bondslid.
 2. KNBB-leden dienen behalve de clubcontributie ook de bonds-/districtscontributie te betalen.
 3. KNBB-leden onderwerpen zich aan de voorschriften en bepalingen die door de KNBB aan het lidmaatschap zijn verbonden.

    3. GEDRAGSCODE

 1. B.I.O.S. heeft sportiviteit, gezelligheid en respect voor elkaar, tegenstanders, arbiters en toeschouwers hoog in het vaandel staan. Van alle leden wordt verwacht dat ze zich aan deze code conformeren.

    4. SPECIALE TAKEN

 1. Sommige leden kunnen, als zij dat willen, worden belast met een speciale taak m.b.t. bijvoorbeeld biljartbeheer, materiaalbeheer, barbeheer, bardienst, catering, schoonmaak.
 2. Van alle leden wordt verwacht dat zij de bereidheid tonen om af en toe kleine hand- en spandiensten te verrichten ten dienste van B.I.O.S. en haar leden.

    5. ACCOMMODATIE

 1. Op de gang van zaken in de zaal wordt toezicht ge­houden door Niek de Boer, de beheerder, de bardienst en het bestuur van de vereniging B.I.O.S.
 2. Voor zover van toepassing worden de bepalingen nageleefd van de drank- en horecawetgeving, de reglementen van NOC*NSF en de gemeente Barneveld.
 3. Van de leden wordt verwacht dat ze verantwoordelijk omgaan met de zaal, het biljartmateriaal en de overige faciliteiten. Houd alle ruimten netjes (ook de rookruimte buiten), ruim eigen rommel op en breng kopjes, glazen, flesjes e.d. terug naar de bar. Laat niet al het werk over aan de bardienst.
 4. Van de leden wordt verwacht dat zij zich onthouden van overmatig alcoholgebruik.
 5. Vooral bij officiële wedstrijden worden rust en gepaste stilte zeer op prijs gesteld.
 6. Roken in het gebouw is ten strengste verboden!
 7. Jassen aan de kapstok hangen a.u.b.
 8. Keukoker, -tas, -koffer, -foedraal niet op de (biljart)tafels leggen maar onder het biljart of tegen de muur.
 9. Het dragen van een horloge of armband tijdens het biljarten is niet toegestaan.
 10. Niet krijten boven het biljart en krijtjes niet omgekeerd op de banden leggen.
 11. Niet op de biljarttafels gaan zitten s.v.p.
 12. Wees voorzichtig met drinken/eten in de buurt van de biljarts. Voorkom vetvlekken. Na het nuttigen van (vette) etenswaren: eerst de handen wassen.
 13. De laatste gebruikers dienen hun biljart te borstelen, te stofzuigen en af te dekken met het zeil. Ook moeten zij het betreffende licht uitdoen, de ballen goed poetsen (niet boven het biljart) en die in de doos onder het zeil leggen.
 14. Alle B.I.O.S.-leden zijn aan elkaar gelijk als het erom gaat wie er van een tafel gebruik mag maken. Iedereen dient gelijke kansen te hebben om (wedstrijden) te kunnen spelen.
 15. Een lid dat een gast of introducé (d.w.z. iemand die wil biljarten) meeneemt, dient dit aan Niek de Boer of de beheerder te melden.
 16. Buitenstaanders, anders dan genoemd bij 15, worden niet toegelaten, behalve bij officiële wed­strijden en toernooien.
 17. De directie/zaaleigenaar is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen.

    6. BAR/BARDIENST

 1. De bar is alleen open wanneer een bardienst aanwezig is die de verantwoording neemt voor het gebruik van consumpties en de afreke­ning daarvan.
 2. Leden kunnen bij Niek de Boer/de beheerder/de bardienst consumptiebonnen kopen.

Taken bardienst:

 1. De zaal openen en sluiten, daarbij rekening houdend met de openingstijden.
 2. Toezien op het naleven van de huisregels.
 3. Consumpties verstrekken, consumptiebonnen tekenen, afrekenen met gasten, voorraden aanvullen, koffieautomaat schoonhouden/doorspoelen, vaatwasmachine in- en uitruimen, keuken en zaal schoon en netjes maken/houden/achterlaten, kas verantwoorden.
 4. (Audio)apparatuur bedienen.
 5. Aan het einde controleren of alle lichten uit zijn, de koffieautomaat uit is, de scoreborden uit zijn, tafels en stoelen op hun plaats staan, de afstandsbedieningen bij de goede tafels liggen, de gordijnen dicht zijn en de deuren op slot zitten.
 6. De bardienst is gerechtigd een halfuur voor het einde van het betreffende dagdeel af te rekenen en op te rui­men.
 7. De bardienst mag tijdens zijn dienst gratis drie consumpties nuttigen.
 8. Bij verhindering dient de bardienst zelf voor een vervanger te zorgen.

    7. SLOTBEPALING

 1. Alle leden worden geacht kennis te hebben genomen van het huishou­delijk reglement en dit reglement na te leven.

Niek de Boer

Barneveld, 31 juli 2016

Ondersteund door WordPress | Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑